Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,5% lên 7.608 USD/tấn. Tính chung cả tháng, giá đồng tăng 13,3% - tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2016.
Giá đồng kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 2,8% lên 57.180 CNY (8.694,2 USD)/tấn, mức cao chưa từng có kể từ tháng 12/2017.
Hoạt động nhà máy Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm trong tháng 11/2020, nền kinh tế lớn đầu tiên phục hồi từ khủng hoảng virus corona.
Đồng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất và Trung Quốc tiêu thụ khoảng 1/2 tổng lượng đồng toàn cầu.
Trên sàn Thượng Hải, giá chì tăng 3,8% lên 15.885 CNY/tấn, giá kẽm tăng 2,8% lên 21.515 CNY/tấn và giá nhôm tăng 2,1% lên 16.350 CNY/tấn. Trên sàn London, giá chì tăng 0,9% lên 2.118 USD/tấn trong khi giá kẽm tăng 1% lên 2.824 USD/tấn.
Thị trường chứng khoán toàn cầu có tháng tăng mạnh do triển vọng vắc xin virus corona thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm tới.

Giá các kim loại cơ bản ngày 30/11/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

3,4620

1,76 %

Chì

USD/tấn

2.089,45

3,28%

Nickel

USD/tấn

16.410,75

1,15%

Nhôm

USD/tấn

2.012,50

0,71%

Thiếc

USD/tấn

18.985,00

0,26%

Kẽm

USD/tấn

2.826,00

0,61%

Nguồn: VITIC/Reuters