Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
Thời gian kí: ngày 13/8/2009
Địa điểm: Thái Lan
Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) có nghĩa là khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ.
Hiệp định AIFTA thể hiện tầm quan trọng của việc đối xử đặc biệt, tăng sự tham gia cho các nước thành viên ASEAN trong hội nhập kinh tế và hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Ấn Độ.
Cam kết cắt giảm thuế quan của Việt Nam
Việt Nam cam kết xóa bỏ 80% số dòng thuế vào năm cuối lộ trình là năm 2021 (71% số dòng thuế vào 2018, và 9% số dòng thuế vào 2021), 10% số dòng thuế còn lại chỉ cắt giảm vào cuối lộ trình (năm 2024).
Về số dòng thuế, Biểu thuế ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 gồm 10.858 dòng thuế, trong đó gồm 10.776 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 82 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.
Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm, bắt đầu từ năm 2018 đến hết năm 2022.
Theo lộ trình cam kết, thuế suất AIFTA được cắt giảm dần đều qua các năm. Thuế suất trung bình của giai đoạn 2018 – 2022 lần lượt là: 5,6% (năm 2018), 2,9% (năm 2019 và năm 2020), 2,8% (năm 2021) và 1,9% (năm 2022).
Việt Nam sẽ kết thúc thực hiện lộ trình cam kết xóa bỏ/cắt giảm thuế vào 2024 với tỉ lệ xóa bỏ 70% số dòng thuế, tập trung vào nhóm chè, cà phê, cao su, rau củ quả, giày dép, hàng gia dụng, thuỷ sản, hoá chất, kim loại, sắt thép, khoáng sản, máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng.
Mặt hàng không cam kết (30% số dòng thuế) gồm: trứng, đường, muối, xăng dầu, phân bón, nhựa, cao su, kim loại quý, sắt thép, máy móc, thiết bị điện, ô tô, xe máy, thiết bị phụ tùng, và các mặt hàng an ninh quốc phòng (pháo hoa, súng, thuốc phiện,...).
Cam kết Ấn Độ dành cho Việt Nam
Ấn Độ cam kết xóa bỏ 80% số dòng thuế vào 2016 (71% số dòng thuế vào 2013, và thêm 9% số dòng thuế vào 2016), 10% số dòng thuế hoàn thành cắt giảm một phần thuế suất vào 2019, danh mục loại trừ chiếm khoảng 10% số dòng thuế.
Mặt hàng Ấn Độ cam kết xóa bỏ thuế quan gồm động vật sống, thịt, cá, sữa, rau quả, dầu mỡ, bánh kẹo, nước hoa quả, hóa chất, mỹ phẩm, nguyên phụ liệu dệt may, sản phẩm dệt may, kim loại, sắt thép, máy móc, thiết bị điện, đồng hồ,...
Chi tiết về Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ
 

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng