Theo thống kê, xuất khẩu ốc vít của Đài Loan sang Mỹ trong năm 2017 đạt 651.800 tấn, tăng 4,62% so với năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỉ USD, tăng 12,73% so với năm trước đó, giá xuất khẩu trung bình đạt 2,54 USD/kg, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước đó.
Xuất khẩu ốc vít của Đài Loan giảm nhưng giá xuất khẩu trung bình trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng. Xuất khẩu ốc vít của Trung Quốc lục địa và Đài Loan sang Italia trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng cả về lượng và giá.
Xuất khẩu ốc vít của Trung Quốc lục địa sang Italia trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 65.289 tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước đó, kim ngạch xuất khẩu 11,5 tỉ USD, tăng 36,77% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ốc vít của Đài Loan xuất khẩu sang Italia trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 35.436 tấn, tăng 4,59% so với cùng kỳ năm trước đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,849 tỉ USD, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm trước đó.
Xuất khẩu ốc vít của Trung Quốc lục địa cao hơn Đài Loan về lượng, nhưng giá xuất khẩu ốc vít trung bình của Trung Quốc lục địa thấp hơn Đài Loan.
Xuất khẩu ốc vít của Đài Loan sang EU trong năm 2017 tăng 2,59% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Đức chiếm 5,61%, sang Italia chiếm 19%, giá xuất khẩu ốc vít sang Anh tăng mạnh nhất, tăng 15,29%. Đài Loan chủ yếu xuất khẩu ốc vít chất lượng cao sang EU. Trong năm 2017, khốil lượng xuất khẩu ốc vít của Đài Loan thấp hơn so với Trung Quốc lục địa, nhưng giá xuất khẩu cao hơn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: Vinanet