Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 221,75 điểm, tăng 0,18% tương đương 0,39 điểm so với chỉ số trước đó, chỉ số giá nhập khẩu quặng sắt đạt 233,8 điểm, giảm 0,11% tương đương 0,26 điểm so với chỉ số trước đó.
Thép: Trong tháng 5/2018, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 6,88 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu thép đạt 1,13 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 28,5 triệu tấn, giảm 5,5 triệu tấn tương đương 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu thép đạt 5,6 triệu tấn, giảm 40.000 tấn (0,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù Mỹ áp thuế quan nhập khẩu đối với thép và nhôm nhập khẩu dựa trên luật thuế 232 kể từ ngày 23/3/2018 và cũng áp thuế quan đối với nhập khẩu của Trung Quốc dựa vào điều tra luật thuế 301 kể từ ngày 6/7/2018, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong nửa đầu năm 2018 gia tăng.
Theo số liệu mới nhất được đưa ra bởi Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong nửa đầu năm 2018 đạt 217,8 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước đó, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt 84 tỉ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại đạt khoảng 133,8 tỉ USD, tăng 117,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt mức cao nhất 11 tháng trong tháng 6/2018, và xuất khẩu nhôm đạt mức cao nhất 1 tháng trong tháng 6/2018. Điều này cho thấy rằng, xuất khẩu thép và nhôm của Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ.
Thép thô: Sản lượng thép thô Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 5,4% so với cùng kỳ lên 370 triệu tấn, sản lượng thép tăng 6,2% so với cùng kỳ, đạt 435 triệu tấn.
Trong tháng 5/2018, sản lượng thép thô đạt 81 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng tháng năm ngoái, sản lượng thép thô ngày đạt 2,6 triệu tấn, tăng 3,92% so với tháng trước đó.
Trong khi đó, sản lượng thép của Trung Quốc đạt 97 triệu tấn, tăng 10,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Thống kê từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, trong tháng 6/2018, sản lượng thép thô trung bình ngày đạt 2,67 triệu tấn, gang đạt 2,2 triệu tấn và thép đạt 3,18 triệu tấn.
Trong tháng 6/2018, sản lượng thép thô, gang và thép của Trung Quốc đạt khoảng 80,2 triệu tấn, 65,9 triệu tấn và 95,5 triệu tấn theo thứ tự lần lượt, tăng 7,5%, 3,8% và 7,2% theo thứ tự lần lượt.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép thô, gang và thép của Trung Quốc đạt 451,2 triệu tấn, 372,8 triệu tấn và 530,9 triệu tấn theo thứ tự lần lượt, tăng 6%, 0,5% và 6% theo thứ tự lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg