Nhập khẩu thép CRC của Đài Loan trong tháng 10/2017 giảm 31,2%
Thống kê cho biết, nhập khẩu thép CRC của Đài Loan (TQ) trong tháng 10/2017 đạt 14.124 tấn, giảm 31,2% so với tháng trước đó, chủ yếu do nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục và Nhật Bản giảm.
Thống kê từ Hiệp hội công nghiệp thép Đài Loan cho biết, nhập khẩu thép CRC của Đài Loan, với độ dày trên hoặc ngang bằng 0,5mm đạt 19.708 tấn, giảm 34,3% so với tháng trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu thép CRC Đài Loan với độ dày dưới 0,5mm đạt 816 tấn, tăng 45% so với tháng 9/2017.
Tuy nhiên, nhập khẩu thép CRC Đài Loan với độ dày dưới 0,5mm ít hơn trong tháng 9/2017. Trong tháng 10/2017, mặc dù nhập khẩu thép CRC của Đài Loan chỉ đạt dưới 1.000 tấn từ Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng tăng hơn 10 lần.
Feng Hsin Đài Loan sẽ giữ giá thanh cốt thép, thép phế liệu, thép thương phẩm không thay đổi
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan sẽ giữ giá thanh cốt thép và thép phế liệu không thay đổi trong tuần này. Trong khi đó, Feng Hsin cũng cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm chữ H không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép của Feng Hsin sẽ ở mức 16.900 NTD/tấn, giá thép phế liệu ở mức 8.500-9.200 NTD/tấn, giá thép thương phẩm chữ H ở mức 19.700 NTD/tấn, không thay đổi.
Giá và kim ngạch xuất khẩu ốc vít của Đài Loan trong tháng 10 tăng
Xuất khẩu ốc vít của Đài Loan trong tháng 10/2017 đạt 125.130 tấn, giảm 2,58% so với cùng tháng năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD, tăng 8,84% so với cùng tháng năm ngoái, giá trung bình đạt 2,797 USD/kg, tăng 11,72% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu ốc vít của Đài Loan sang EU trong tháng 10 giảm 0,59% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng kim ngạch tăng 16,14%, giá trung bình tăng 2,76%.
Trong 10 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu ốc vít của Đài Loan đạt 1,32 triệu tấn, tăng 3,64% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,525 tỉ USD, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép ống hàn của Đài Loan trong tháng 10/2017 tăng nhưng xuất khẩu giảm
Thống kê hải quan Đài Loan cho biết, xuất khẩu thép ống hàn của Đài loan trong tháng 10/2017 đạt 20.719 tấn, giảm khoảng 35% so với 31.831 tấn tháng 9/2017. Nhập khẩu thép ống hàn của Đài Loan đạt 4.025 tấn, tăng 30% so với 3.099 tấn tháng 9/2017.
Trong số đó, xuất khẩu thép ống hàn của Đài Loan sang Mỹ trong tháng 10/2017 đạt 9.126 tấn, xuất khẩu sang Canada đạt 2.793 tấn, Australia đạt 1.862 tấn, Trung Quốc đạt 1.577 tấn, Thái Lan đạt 1.041 tấn, Việt Nam đạt 1.034 tấn.
Thống kê xuất nhập khẩu gang của Đài Loan trong tháng 10/2017
Số liệu hải quan Đài Loan cho biết, nhập khẩu gang của Đài Loan trong tháng 10/2017 đạt hơn 6.000 tấn, giảm khoảng 83% so với hơn 37.000 tấn tháng 9/2017. Trong khi đó, xuất khẩu gang của Đài Loan trong tháng 10/2017 đạt hơn 7.000 tấn, tăng 109% so với hơn 2.000 tấn tháng 9/2017.
Trong số đó, nhập khẩu gang của Đài Loan từ Brazil đạt 2.430 tấn, nhập khẩu từ Đức đạt 2.193 tấn, trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 3.900 tấn.
Thống kê xuất nhập khẩu thép phế liệu của Đài Loan trong tháng 10/2017
Thống kê hải quan Đài Loan cho biết, trong tháng 10/2017, nhập khẩu thép phế liệu của Đài Loan đạt hơn 147.000 tấn, giảm 28% so với 204.000 tấn tháng trước đó. Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu của Đài Loan từ Mỹ đạt 68.047 tấn, tiếp theo là Trung Quốc đạt 19.186 tấn, Australia đạt 7.929 tấn và Nhật Bản đạt 7.248 tấn, Canada đạt 7.188 tấn.
Trong tháng 10/2017, xuất khẩu thép phế liệu của Đài Loan đạt 11.244 tấn, tăng 175% so với tháng 9/2017. Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 5.680 tấn, tiếp theo Việt Nam đạt 2.654 tấn, Hà Lan đạt 1.165 tấn.
Giá xuất khẩu ốc vít của Đài Loan trong tháng 10/2017 đạt mức cao mới
Thống kê cho biết, xuất khẩu ốc vít của Đài Loan sang EU trong 10 tháng đầu năm 2017 tăng. Trong số đó, khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ 1,61% và giá trung bình tăng hơn 10%. Trong tháng 10/2017, Đài Loan xuất khẩu 40.904 tấn ốc vít sang EU, giảm nhẹ 0,59%, với trị giá đạt 112 triệu USD, tăng 16,14%, giá trung bình đạt mức cao mới 2,76 USD/kg trong năm 2017, tăng 16,82% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 10 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu ốc vít của Đài Loan đạt 449.436 tấn, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,152 tỉ USD, tăng 12,14% và giá trung bình đạt 2,565 USD/kg, tăng 16,36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Feng Hsin Đài Loan sẽ nâng giá thép phế liệu trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ nâng giá thép phế liệu thêm 200 NTD/tấn trong tuần này. Trong khi đó, Feng Hsin cũng cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm chữ H không thay đổi trong tuần này.
Sau khi thông báo, giá thanh cốt thép của Feng Hsin ở mức 8.700-9.400 NTD/tấn, giá thép thương phẩm chữ H ở mức 19.700 NTD/tấn, không thay đổi.
Nguồn: VITIC/Bloomberg