Feng Hsin Đài Loan sẽ giữ giá thanh cốt thép, thép phế liệu, thép thương phẩm chữ H không thay đổi trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ giữ giá thanh cốt thép và thép phế liệu không thay đổi trong tuần này. Trong khi đó, Feng Hsin cũng cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm chữ H không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép của Feng Hsin ở mức 17.800 NTD/tấn, giá thép phế liệu ở mức 9.800-10.700 NTD/tấn, thép thương phẩm chữ H ở mức 20.600 NTD/tấn, không thay đổi.
Các nhà máy thép ống Đài Loan sẽ nâng giá trong tháng 1/2018
Các nhà máy thép ống Đài Loan cho biết, niêm yết giá trong tháng 1/2018. Sau khi nhà máy thép Chung Hung Steel tăng giá, các nhà máy thép ống khác quyết định sẽ tăng 500-600 NTD/tấn.
Nhu cầu được cải thiện và các khách mua hàng đẩy mạnh mua vào. Dự kiến, các nhà máy thép ống sẽ hoạt động hiệu quả trong tháng 1/2018. Chịu ảnh hưởng bởi thông tin này, giá sẽ duy trì vững.
Feng Hsin Đài Loan sẽ giữ giá thép phế liệu, thanh cốt thép không thay đổi trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan sẽ giữ giá thép phế liệu và giá thanh cốt thép không thay đổi trong tuần này. Trong khi đó, Feng Hsin cũng cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm chữ H không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép Feng Hsin ở mức 9.800-10.700 NTD/tấn, giá thép phế liệu ở mức 17.800 NTD/tấn, giá thép thương phẩm chữ H ở mức 20.600 NTD/tấn, tất cả đều không thay đổi.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: Vinanet