NSSMC trước đó đã thông báo sẽ giữ giá thép không gỉ cán nguội loại 300 và 400 giao ngay không thay đổi, nâng giá thép dây không gỉ loại 300 thêm 10.000 yên/tấn, và giữ giá thép dây không gỉ loại 400 không thay đổi.
Sản lượng
Thép thô: Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF) cho biết, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 2/2018 đạt 8,3 triệu tấn, tăng 8,1% so với tháng trước đó, và giảm 0,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng gang của Nhật Bản trong tháng 2/2018 đạt 6,2 triệu tấn, giảm 9,9% so với tháng trước đó, và giảm 0,7% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 17,3 triệu tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng gang đạt 13,4 triệu tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép đặc biệt: Thống kê từ Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF) cho biết, sản lượng thép đặc biệt của nước này trong tháng 3/2018 đạt 2,3 triệu tấn, tăng 2% so với cùng tháng năm ngoái và tăng 9,7% so với tháng trước đó.
Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018, tổng sản lượng thép đặc biệt của Nhật Bản đạt 25,4 triệu tấn, tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu
Thép phế liệu: Trong tháng 2/2018, xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản đạt 675.000 tấn, giảm 36.000 tấn (5%) so với cùng tháng năm ngoái, giảm 3 tháng liên tiếp, dẫn đầu là các thị trường như Trung Quốc và Đài Loan.
Mặc dù, xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc và Việt Nam trong tháng 2/2018 tăng, xuất khẩu sang các khu vực khác như Trung Quốc và Đài Loan giảm, khiến xuất khẩu trong tháng 2/2018 giảm.
Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 399.000 tấn, tăng 12,7%, xuất khẩu sang Việt Nam đạt 136.000 tấn, tăng 21,5%, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 118.000 tấn, giảm 23,1%, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 14.000 tấn, giảm 56,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép cuộn: Thống kê cho biết, trong tháng 2/2018, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 47.000 tấn thép cuộn, tăng 0,22% so với tháng trước đó nhưng giảm 13,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 5.300 tấn, giảm 3,9% so với tháng trước đó, và giảm 68,4% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 5.400 tấn, giảm 37,9% so với tháng trước đó và giảm 45,1% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 900 tấn, giảm 52,3% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 11.000 tấn, tăng 50,9% so với tháng trước đó và tăng 88,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg