Thép phế liệu: Theo thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), trong quý I/2018, Hàn Quốc đã xuất khẩu khoảng 99.000 tấn thép phế liệu, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Đài Loan đạt khoảng 17.000 tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sang Trung Quốc đạt khoảng 22.000 tấn, giảm 54,2% so với cùng kỳ, sang Việt Nam đạt khoảng 23.000 tấn, giảm 46,5% so với cùng kỳ.
Các nhà xuất khẩu thép phế liệu Hàn Quốc chỉ ra rằng, sự suy giảm mạnh xuất khẩu thép phế liệu Hàn Quốc chủ yếu do nhu cầu thép phế liệu của Trung Quốc giảm. Xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm hơn nữa sau các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt tại Trung Quốc.
Số liệu thống kê từ Cơ quan Thương mại Hàn Quốc, trong tháng 4/2018, Hàn Quốc đã xuất khẩu 44.000 tấn thép phế liệu, giảm 0,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Tổng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm của Hàn Quốc đạt 143.000 tấn, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trung bình tháng đạt 36.000 tấn.
Trong số đó, Việt Nam là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Hàn Quốc đạt 33.000 tấn, chiếm khoảng 23,1% trong tổng nhập khẩu, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu thương mại của Hàn Quốc, trong tháng 5/2018, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 508.000 tấn thép phế liệu, giảm 0,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 2,63 triệu tấn, tăng 3,7% so với quý trước đó. Nhập khẩu trung bình tháng đạt 525.000 tấn, dự kiến sản lượng hàng năm đạt 6,3 triệu tấn.
Trong số đó, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Hàn Quốc đạt 1,85 triệu tấn, chiếm 70,2% trong tổng số, tăng 13,1% so với quý trước đó.
Thép thô: Thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), sản lượng thép thô Hàn Quốc trong tháng 2/2018 đạt 672.000 tấn, giảm 12,8% so với tháng trước đó.
Trong số đó, bộ chuyển đổi sản xuất 175.000 tấn thép thô, giảm 4,6% so với tháng trước đó, và lò điện sản xuất khoảng 500.000 tấn thép thô, giảm 15,3% so với tháng trước đó.
Có 25.500 tấn sản phẩm thép được sản xuất bởi lò điện, giảm 29,1% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg