Thép không gỉ: Thống kê được đưa ra bởi Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF) cho biết, trong tháng 4/2018 nước này nhập khẩu khoảng 26.000 tấn, tăng 24% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 19.500 tấn, tăng 35,7% so với tháng trước đó, từ Đài Loan đạt 3.300 tấn, giảm 16,2% so với tháng trước đó, từ Trung Quốc đạt 2.000 tấn, tăng 29,6% so với tháng trước đó. Trong số đó, nhập khẩu trung bình tháng tăng do nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc tăng.
Ngoài ra, nhập khẩu sản phẩm thép đặc biệt đạt 44.000 tấn, tăng 41,6% so với tháng trước đó. Tổng nhập khẩu thép không gỉ và thép đặc biệt đạt 70.000 tấn, tăng 34,5% so với tháng trước đó.
Thép HRC: Trong tháng 4/2018, Nhật Bản xuất khẩu 760.000 tấn thép cuộn cán nóng. Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 90.000 tấn, sang Mỹ đạt 15.000 tấn, sang Đài Loan đạt 20.000 tấn, sang Hàn Quốc đạt 140.000 tấn.
Thép cán nóng: Thống kê thương mại Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2018 nước này xuất khẩu 762.000 tấn thép cán nóng, giảm 19,43% so với tháng trước đó, giảm 21,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 91.000 tấn, tăng 6,27% so với tháng trước đó, và giảm 13,33% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 15.000 tấn, giảm 20,65% so với tháng trước đó và giảm 4,79% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 19.000 tấn, giảm 38,9% so với tháng trước đó và giảm 50,79% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 136.000 tấn, giảm 34,13% so với tháng trước đó và giảm 39,88% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép tấm cán nguội: Thống kê cho biết, xuất khẩu thép tấm cán nguội của Nhật Bản trong tháng 4/2018 đạt 179.000 tấn, giảm 18,18% so với tháng trước đó và giảm 9,32% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thép tấm cán nguội lớn nhất của Nhật Bản đạt 29.000 tấn, giảm 5,53% so với tháng trước đó, và giảm 33,28% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Mỹ đạt 344 tấn, giảm 55% so với tháng trước đó nhưng tăng 14,6% so với cùng tháng năm ngoái, Đài Loan đạt 6.000 tấn, tăng 46,02% so với tháng trước đó và tăng 22,85% so với cùng tháng năm ngoái, Hàn Quốc đạt 6.300 tấn, giảm 15,76% so với tháng trước đó nhưng tăng 2,95% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép tấm: Thống kê cho biết, trong tháng 4/2018 Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 210.000 tấn thép tấm, giảm 29,39% so với tháng trước đó, nhưng tăng 66,92% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 67.000 tấn, giảm 29,67% so với tháng trước đó, nhưng tăng 23,7% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 3.300 tấn, tăng 3.266% so với tháng trước đó và tăng 1.628,04% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 8.700 tấn, giảm 27,31% so với tháng trước đó nhưng tăng 1.277,3% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 60.000 tấn, giảm 6,63% so với tháng trước đó nhưng tăng 278,16% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg