Xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc năm 2017 đạt 618.000 tấn, tăng 11,5% so với năm trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc chủ yếu sang Trung Quốc, đạt 163.200 tấn, sang Việt Nam đạt 143.000 tấn, sang Ấn Độ đạt 88.300 tấn.
Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc năm 2017 đạt 6,18 triệu tấn, tăng 5,7% so với năm trước đó, nhưng nhập khẩu từ Mỹ giảm mạnh trong tháng 12/2017.
Trong năm 2017, Hàn Quốc nhập khẩu 515.000 tấn thép phế liệu từ Mỹ, giảm 42,1% so với năm trước đó. Nhập khẩu thép phế liệu từ Nhật Bản đạt 4,01 triệu tấn, tăng 17,4% so với năm trước đó.
Trong tháng 12/2017, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 628.000 tấn, tăng 16% so với cùng tháng năm trước đó. Trong số đó, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 404.000 tấn, tăng 13,3% so với cùng tháng năm trước đó, từ Nga đạt 119.000 tấn, tăng 16,8%. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Mỹ giảm mạnh 396% so với cùng tháng năm trước đó.
Thống kê thương mại Hàn Quốc cho biết, trong tháng 1/2018 Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 600.000 tấn thép phế liệu, tăng 21,9% so với cùng tháng năm trước đó, nhưng giảm 6,1% so với tháng trước đó, tháng giảm đầu tiên trong 3 tháng.
Trong số đó, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Hàn Quốc đạt 350.000 tấn, chiếm 59,5% trong tổng số, tăng 27,9% so với cùng tháng năm ngoái, Mỹ đứng vị trí thứ hai với 91.400 tấn, chiếm 15,5% trong tổng số, tăng 44,2% so với cùng tháng năm ngoái, Nga đứng vị trí thứ ba với khoảng 62.600 tấn, chiếm 10,6% trong tổng số, giảm 13,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg