Thép: Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép của nước này trong tháng 12/2017 đạt 3,33 triệu tấn, giảm 1,6% so với cùng tháng năm trước đó, mức cao nhất trong 11 tháng. Trong năm 2017, tổng xuất khẩu đạt 38,1 triệu tấn, giảm 7,5% so với năm trước đó. Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường đạt 24,5 triệu tấn, giảm 9,8% so với năm trước đó.
Năm 2017, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Nhật Bản đạt 6 triệu tấn, giảm 14,4% so với năm trước đó. Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 5,6 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm trước đó. Thái Lan đứng vị trí thứ ba đạt 5,6 triệu tấn, giảm 3,6% so với năm trước đó. Đài Loan đứng vị trí thứ tư đạt 2,9 triệu tấn, tăng 14,1% so với năm trước đó, Mỹ đứng vị trí thứ 5 đạt 1,9 triệu tấn, giảm 9,3% so với năm trước đó.
Thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép của nước này năm 2017 đạt 8,1 triệu tấn, tăng 4,1% so với năm trước đó, duy trì mức 8 triệu tấn trong 3 năm liên tiếp. Trong số đó, nhập khẩu từ châu Á đạt 6,78 triệu tấn, tăng 4,5% so với năm trước đó.
Thép không gỉ: Xuất khẩu thép không gỉ Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 901.000 tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 164.900 tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước đó, sang Hàn Quốc đạt 139.900 tấn, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2016, sang Đài Loan đạt 90.000 tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước đó, sang Thái Lan đạt 109.300 tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước đó, sang Mỹ đạt 41.000 tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Bên cạnh đó, xuất khẩu thép đặc biệt của Nhật Bản đạt 7,57 triệu tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 12/2017 đạt 91.600 tấn, tăng 6,9% so với cùng tháng năm 2016, giá xuất khẩu trung bình đạt 3.565 USD/tấn, tăng 3,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 321,3 triệu USD.
Trong tháng 12/2017, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thép không gỉ lớn nhất đạt 16.400 tấn, xuất khẩu 13.600 tấn sang Hàn Quốc và xuất khẩu khoảng 7.600 tấn sang Mỹ, tăng 35,4%; 40,6% và 81% theo thứ tự lần lượt so với tháng trước đó.
Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF) cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của của nước trong tháng 11/2017 đạt 21.745 tấn, tăng 10,5% so với tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 10,1% so với tháng trước đó, từ Đài Loan tăng 6,8% so với tháng trước đó, từ Trung Quốc tăng 7,4% so với tháng trước đó.
Thép phế liệu không gỉ: Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF) cho biết, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 11/2017 đạt 8.960 tấn, tăng 6,3% so với tháng trước đó.
Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu thép phế liệu không gỉ lớn nhất của Nhật Bản đạt 4.810 tấn. Đài Loan là thị trường thứ hai với khoảng 1.290 tấn, Mỹ đứng thứ ba với 1.050 tấn.
Thép phế liệu: Thống kê Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 12/2017 đạt 53.600 tấn, tăng 41,5% so với cùng tháng năm trước đó. Trong năm 2017, nhập khẩu đạt 232.350 tấn, tăng 32,2% so với năm trước đó, nhập khẩu trung bình đạt 20.000 tấn.
Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Nhật Bản đạt 81.100 tấn, giảm 1,9% so với năm trước đó, chiếm 34,9% trong tổng nhập khẩu, tiếp theo là Mỹ đạt 42.900 tấn, tăng 2,5% so với năm trước đó, chiếm 18,5% trong tổng nhập khẩu, Hongkong tăng 726,2% so với năm trước đó, chiếm 11,8% trong tổng nhập khẩu.
Nguồn: VITIC/Bloomberg