Thép dầm chữ H: Thống kê thương mại cho biết, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 12/2017 đạt 17.000 tấn, giảm 34,3% so với tháng trước đó và tăng 13,6% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 224.000 tấn, giảm 28% so với năm trước đó. Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 90.000 tấn, tiếp theo là Hồng Kông đạt 33.000 tấn, Singapore đạt 30.000 tấn, các nước khác đạt 36.000 tấn. Trong tháng 12/2017, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 7.000 tấn, giảm 12,5% so với tháng trước đó và giảm 33,6% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong năm 2017, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 100.000 tấn, tăng 71,1% so với năm trước đó. Trong số đó, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản từ Hàn Quốc đạt 76.000 tấn, từ Trung Quốc đạt 22.000 tấn.
Thép dải cán nguội: Thống kê cho biết, xuất khẩu thép dải cán nguội của Nhật Bản trong tháng 12/2017 đạt 209.500 tấn, giảm 5,72% so với tháng trước đó và giảm 4,87% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu thép dải cán nguội của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 33.600 tấn, giảm 15,84% so với tháng trước đó và giảm 31,43% so với cùng tháng năm trước đó, sang Hàn Quốc đạt 5.000 tấn, giảm 44,25% so với tháng trước đó và giảm 29,8% so với cùng tháng năm trước đó, sang Đài Loan đạt 4.900 tấn, giảm 1,5% so với tháng trước đó và giảm 33,5% so với cùng tháng năm trước đó, sang Mỹ đạt 600 tấn, tăng 11,91% so với tháng trước đó và tăng 90,97% so với cùng tháng năm trước đó.
Thép: Thống kê thương mại cho biết, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 3,08 triệu tấn thép trong tháng 1/2018, giảm 3,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường đạt 2,02 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép cuộn đạt 970.000 tấn, giảm 9,9% so với cùng tháng năm 2017, thép tấm mạ kẽm đạt 210.000 tấn, giảm 7,5% và thép tấm đạt 230.000 tấn, tăng 44,6%, thép cuộn cán nguội đạt 190.000 tấn, tăng 1,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép thông thường: Nhập khẩu thép thông thường của Nhật Bản trong tháng 1/2018 đạt 390.000 tấn, giảm 6,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu thép cuộn cán nóng đạt 132.000 tấn giảm 7,6%, thép cuộn cán nguội đạt 60.000 tấn giảm 25,9%, thép tấm mạ kẽm đạt 75.000 tấn tăng 3,6%, thép tấm đạt 50.000 tấn tăng 4,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 260.000 tấn giảm 15,9%, từ Đài Loan đạt 90.000 tấn tăng 27,3% và từ Trung Quốc đạt 23.000 tấn giảm 24,5%.
Thép không gỉ: Trong tháng 1/2018, Nhật Bản nhập khẩu 17.800 tấn thép không gỉ, giảm 1,9% so với tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 12.000 tấn, giảm 5% so với tháng trước đó, từ Đài Loan đạt 3.200 tấn, giảm 10% so với tháng trước đó, từ Trung Quốc đạt 1.400 tấn tăng 37,2% so với tháng trước đó.
Mặc dù nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ của Nhật Bản từ Trung Quốc tăng đáng kể, nhưng nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan giảm, khiến tổng nhập khẩu trong tháng 1/2018 của Nhật Bản giảm so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg