Theo khảo sát lúc 10h tại 9 ngân hàng lớn, ngân hàng Vietinbank tăng mạnh nhất, tăng 213 VND/EUR giá mua và tăng 313 VND/EUR giá bán, lên mức 25.986 - 27.041 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 204 VND/EUR giá mua và tăng 209 VND/EUR giá bán, lên mức 26.055 - 26.557 VND/EUR.
VPBank tăng 207 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 25.920 - 26.757 VND/EUR.
BIDV tăng 174 VND/EUR giá mua và tăng 181 VND/EUR giá bán, lên mức 25.874 - 26.913 VND/EUR.
Techcombank tăng 167 VND/EUR giá mua và tăng 170 VND/EUR giá bán, lên mức 25.804 - 26.803 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 180 VND/EUR giá mua và tăng 170 VND/EUR giá bán, lên mức 26.040 - 26.490 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu tăng 186 VND/EUR giá mua và tăng 179 VND/EUR giá bán, lên mức 26.016 - 26.506 VND/EUR.
Vietcombank tăng 151,25 VND/EUR giá mua và tăng 158,99 VND/EUR giá bán, lên mức 25.633,66 - 26.940,99 VND/EUR.
Sacombank tăng 166 VND/EUR giá mua và tăng 168 VND/EUR giá bán, lên mức 26.096 - 26.505 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.633,66 – 26.096 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.490 – 27.041 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.096 VND/EUR; Đông Á có giá bán thấp nhất 26.490 VND/EUR. 
Tỷ giá Euro ngày 16/6/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.633,66(+151,25)

25.892,59(+152,78)

26.940,99(+158,99)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26.016(+186)

26.121(+187)

26.506(+179)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26.040(+180)

26.140(+170)

26.490(+170)

Techcombank (Techcombank)

25.804(+167)

26.100(+169)

26.803(+170)

VPBank (VPBank)

25.920(+207)

26.099(+209)

26.757(+207)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

26.055(+204)

26.160(+205)

26.557(+209)

Sacombank (Sacombank)

26.096(+166)

26.196(+166)

26.505(+168)

Vietinbank (Vietinbank)

25.986(+213)

26.011(+213)

27.041(+313)

BIDV (BIDV)

25.874(+174)

25.944(+174)

26.913(+181)

Nguồn: VITIC