Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng hàng năm là 0,2% trong quý I, theo cuộc thăm dò của 19 nhà phân tích, sau khi giảm 1,1% trong quý IV/2015.

Điều đó sẽ chuyển dịch thành mở rộng hàng quý là 0,1%, các cuộc thăm dò cho thấy, sau khi giảm 0,3% trong quý IV/2015.

Các nhà phân tích cho biết tăng trưởng nhẹ là do thêm ngày trong quý vì năm nhuận và rằng nền kinh tế có thể thậm chí còn suy giảm mà không có yếu tố đó.

"Số liệu GDP cho thấy nền kinh tế thực tế thiếu sức mạnh," nhà kinh tế cấp cao Takumi Tsunoda tại Ngân hàng Shinkin Central cho biết.

"Có những dấu hiệu phục hồi xuất khẩu và các tập đoàn vẫn giữ kế hoạch chi tiêu vốn vững chắc, với sự hỗ trợ nền kinh tế, trong khi tiêu dùng cá nhân vẫn giậm chân tại chỗ".

Các cuộc thăm dò thấy tiêu dùng cá nhân, chiếm khoảng 60% GDP, có khả năng tăng trưởng 0,2% trong quý đầu tiên sau khi giảm 0,9% trong quý trước đó.

Chi tiêu vốn giảm 0,8% sau khi tăng 1,5% và nhu cầu nước ngoài đóng góp 0,1 điểm phần trăm trong tăng trưởng của quý I, theo cuộc thăm dò.

Văn phòng Nội các sẽ công bố số liệu GDP vào ngày 18/5.

Cuộc thăm dò của các nhà phân tích cũng cho thấy cán cân tài khoản vãng lai, sẽ được công bố vào ngày 12/5, dự kiến ​thặng dư 3,0 nghìn tỷ yên (27,95 tỷ USD) trong tháng ba, thặng dư lớn nhất kể từ tháng 3/2007.

Nhập khẩu giảm chủ yếu là do giá dầu giảm và thu nhập từ đầu tư nước ngoài tại cuối năm tài chính của Nhật Bản có khả năng củng cố cán cân thanh toán, đánh dấu 21 tháng liên tiếp thặng dư.

(1 USD = 107,3000 yên)

Nguồn: VITIC/Reuters