Khảo sát 6 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 14h:30’ Ở chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá; 1 ngân hàng giữ nguyên giá; Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá bán, 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào. Trong đó mua vào cao nhất và bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á với giá mua là 23,130.00 VNĐ/EUR,  giá bán 27,210.00 VNĐ/EUR.
Ngân hàng giữ nguyên giá cả hai chiều mua vào- bán ra:
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.351,72 – 27.695,68 VND/EUR.
Ngân hàng tăng giá mua vào giảm giá bán ra:
Ngân hàng Đông Á tăng 93 VND/EUR giá mua và giảm 35 VND/EUR giá bán, còn mức 26.740 - 27.210 VND/EUR.
Ngân hàng giảm giá mua vào tăng giá bán ra:
Ngân hàng Techcombank giảm 260 VND/EUR giá mua và tăng 475 VND/EUR giá bán, còn mức 26.480 - 27.685 VND/EUR.
Ngân hàng VietinBank giảm 58 VND/EUR giá mua và tăng 127 VND/EUR giá bán, còn mức 26.677 - 27.702 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 37 VND/EUR giá mua và tăng 53 VND/EUR giá bán, còn mức 26.518 - 27.475 VND/EUR.
Ngân hàng tăng cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng BIDV tăng 149 VND/EUR giá mua và tăng 13 VND/EUR giá bán, còn mức 26.629 - 27.698 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 27/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Nguồn: VITIC