Trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Ngoại trưởng Hoa Kỳ - John Kerry - khẳng định, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái.
Ông Kerry cho rằng, kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng nhanh nên cần xây dựng thêm nhà máy điện bằng năng lượng sạch, Việt Nam cần chuyển sang những nguồn năng lượng mới như năng lượng tái tạo. Tại buổi hội đàm, ông John Kerry đã trình bày sáng kiến Hợp tác năng lượng sạch và đề xuất hai bên cùng nghiên cứu phát triển năng lượng thay thế.
Trao đổi với ông John Kerry, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam luôn chú trọng đến an ninh năng lượng, coi đây là mục tiêu hàng đầu trong chính sách, chiến lược phát triển ngành năng lượng của Việt Nam. Việt Nam luôn mong muốn sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, kết hợp với nhập khẩu điện, nhập khẩu nhiên liệu hợp lý nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện, ưu tiên phát triển nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, tạo đột phá trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo tồn tài nguyên năng lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong sản xuất điện.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình thông báo với ông John Kerry về kế hoạch của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sơ kết 10 năm phát triển năng lượng Việt Nam, từ đó đưa ra chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Đồng chí khẳng định, Đảng xem bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là sự sống còn của Việt Nam. Phát triển điện than để đáp ứng nhu cầu trước mắt khi chưa có sự thay thế, trong tương lai sẽ phải có sự thay đổi.
Đồng chí cho rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu nền kinh tế các-bon thấp, tập trung vào phát triển các ngành năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng những giải pháp này trong tương lai để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Việt Nam sẽ huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển điện lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sử dụng đa dạng, hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Nguồn: Thùy Linh/Báo Công Thương điện tử