Theo đó, lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh đã thu hút đầu tư là công nghệ cao với Dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Samsung (300 triệu USD); Lĩnh vực môi trường có Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (227 triệu USD)...
Trong các dự án, TP. Hà Nội đã thu hút và triển khai 98 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 4,8 tỷ USD; giá trị đã ký kết là 3,2 tỷ USD, đã giải ngân 1,05 tỷ USD, đạt 33,38% giá trị đã ký kết và 22,1% giá trị cam kết....
Cùng với đó, kết quả thực hiện giải ngân vốn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, đóng góp của khối doanh nghiệp FDI đều có sự tăng trưởng.
Theo Sở KH&ĐT Hà Nội, trong năm 2017, Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; trọng tâm là các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giấy phép đầu tư…; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế dịch vụ, công nghiệp; đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài…
Đồng thời, Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư từ các thành phần doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường đối thoại doanh nghiệp ở tất cả các cấp, các ngành, hiệp hội; đa dạng, linh hoạt các biện pháp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn