Tại hội nghị, các Bộ trưởng ba nước đối tác đều đánh giá cao sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015; khẳng định điều này không chỉ giúp ASEAN trở thành một khu vực hội nhập hơn, gắn kết hơn, mà còn trở thành một khu vực có tính cạnh tranh và sự năng động cao hơn; góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực, hội nhập tốt hơn vào nền kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi không chắc chắn, các Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng trước quan hệ thương mại và đầu tư bền vững giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Trong năm 2015, tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN với ba nước đối tác đạt 706,6 tỷ USD, tương đương hơn 31% tổng giá trị thương mại của ASEAN. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ ba nước đối tác vào ASEAN đạt 31 tỷ USD trong năm 2015, chiếm 26% tổng vốn FDI đổ vào ASEAN.
Các Bộ trưởng đề nghị Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC) nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực; ghi nhận báo cáo về bước tiến trong các hoạt động và các khuyến nghị của EABC, bao gồm việc tiếp tục khuyến khích lĩnh vực kinh tế tư nhân hội nhập với kinh tế khu vực Đông Á và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); nâng cao năng lực và tăng cường hội nhập giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đông Á; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử ở khu vực Đông Á.

Các Bộ trưởng vui mừng ghi nhận sự hợp tác giữa EABC, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc trong thúc đẩy đầu tư và thương mại ngày càng nhiều cho hợp tác ASEAN+3.

Nguồn: vietnamplus.vn

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa ASEAN+3 phát triển bền vững