Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, tính đến ngày 20/1/2018, đã có 166 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, với số vốn đăng ký đạt 442,6 triệu USD; giảm 5,1% về số dự án và giảm 64,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 61 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm đạt 456,8 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Ngoài ra, trong tháng còn có có 415 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 356 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, có 212 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 199,1 triệu USD và 203 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 156,9 triệu USD.
Như vậy, tính chung trong tháng đầu năm, đã có 1,255 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Con số này giảm so với mức 1,58 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mới là tháng đầu của năm, chưa đủ căn cứ để đánh giá xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay.
Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng 1/2018 ước đạt 1,050 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng 1/2017. Như vậy, ngược lại với vốn đăng ký, vốn giải ngân lại diễn biến tích cực.
Thông tin cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các dự án cấp mới trong tháng 1/2018 tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 330,6 triệu USD, chiếm 74,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 1/2018 đạt 746,8 triệu USD, chiếm 83% tổng vốn đăng ký.
Nguồn: Nguyên Đức/Đầu tư