Tỷ giá Euro trong nước
Theo khảo sát lúc 14h30 tại 8 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá; ở chiều bán ra chỉ có 1 ngân hàng tăng giá, còn lại 7 ngân hàng giảm giá.
Các ngân hàng giảm cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietcombank giảm 21,32 VND/EUR giá mua và giảm 22,41 VND/EUR giá bán, còn ở mức 24.96,75 – 26.238,79 VND/EUR; Á Châu giảm 28 VND/EUR giá mua và giảm 45 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.382 – 25.785 VND/EUR; Vietinbank giảm 14 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn ở mức 25.399 – 26.234 VND/EUR
Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: Đông Á tăng 192 VND/EUR giá mua nhưng giảm 351 VND/EUR giá bán, còn mức 25.360 – 25.790 VND/EUR; VPBank tăng 2 VND/EUR giá mua nhưng giảm 1 VND/EUR giá bán, còn mức 25.209 – 26.060 VND/EUR; Quốc tế tăng 83 VND/EUR giá mua nhưng giảm 4 VND/EUR giá bán, còn mức 25.381 – 25.942 VND/EUR; Sacombank tăng 4 VND/EUR giá mua nhưng giảm 4 VND/EUR giá bán, còn mức 25.411 – 25.825 VND/EUR.
Duy nhất ngân hàng BIDV tăng cả 2 chiều mua bán, với mức tăng tương ứng 41 và 38 VND/EUR, lên mức 25.444 – 26.282 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.965,75 – 25.444 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.785 – 26.282 VND/EUR. Trong đó, BIDV là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.444 VND/EUR, ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 25.785 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng Euro được mua - bán ở mức 25.700 – 25.820 VND/EUR, giá mua giảm 30 đồng, giá bán giữ nguyên so với cuối tuần qua.
Tỷ giá Euro ngày 13/4/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.965,75 (-21,32)

25.217,93 (-21,53)

26.238,79 (-22,41)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.382 (-28)

25.446 (-44)

25.785 (-45)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.360 (+192)

25.440 (+6)

25.790 (-351)

VPBank (VPBank)

25.209 (+2)

25.383 (+2)

26.060 (-1)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.381 (+83)

25.483 (+83)

25.942 (-4)

Sacombank (Sacombank)

25.411 (+4)

25.511 (+4)

25.825 (-4)

Vietinbank (Vietinbank)

25.399 (-14)

25.424 (-14)

26.234 (-14)

BIDV (BIDV)

25.444 (+41)

25.513 (+41)

26.282 (+38)

Tỷ giá Euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng Euro đóng ghi nhận lúc 10h45 giao dịch ở mức 1,0937 USD/EUR, giảm 0,06% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, dồng Euro đã tăng tổng cộng 1,26% so với USD trong tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo triển khai gói kích thích trị giá 2.300 tỉ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của đại dịch COVID-19.
"Fed đã thực hiện rất nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế, nhưng kết quả cuối cùng là nguồn cung USD tăng mạnh. Điều này gây ra sự suy yếu của đồng bạc xanh", Junichi Ishikawa, chiến lược gia FX cao cấp tại IG Securities ở Tokyo, cho biết. Ngoài ra, đồng Euro cũng được hỗ trợ sau thông tin Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên EU đã thống nhất huy động gói cứu trợ kinh tế khổng lồ 500 tỉ euro nhằm trợ giúp các nền kinh tế thành viên bị đại dịch COVID-19 tàn phá.

Nguồn: VITIC