Khảo sát 8 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 11:30’ Chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá; chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá. 
Ngân hàng Techcombank điều chỉnh giảm 79 VND/EUR ở chiều mua vào, chiều bán ra tăng 626 VND/EUR còn mức 26.950 - 28.164
Các ngân hàng tăng mua và giảm ở chiều bán ra gồm:
SeABank tăng 356 VND/EUR ở chiều mua vào, bán ra giảm 13 VND/EUR, còn mức 27.143 - 27.983
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 361 VND/EUR ở chiều mua vào, giảm 205 VND/EUR ở chiều bán ra, còm mức 27.197 - 27.707
Các ngân hàng tăng cả hai chiều mua bán gồm có:
Ngân hàng Vietcombank (VCB) tăng giá mua185.27 VND/EUR và tăng 194.73 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.604,70 – 27.961,57 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng 190 VND/EUR giá mua và tăng 194 VND/EUR giá bán, còn mức 27.182 - 27.658 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á (DAB) tăng 200 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.190 - 27.670 VND/EUR.
Ngân hàng Đông VPBank tăng 1 VND/EUR giá mua và 452 giá bán, lên mức 27.034 - 27.897 VND/EUR.
Ngân hàng Quân Đội (MB) tăng 79 VND/EUR giá mua và 173 giá bán, lên mức 27.043 - 28.162 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 18/9/2020

ĐVT: VND/EUR  

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.789,97 - 27.197 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.658 - 28.162 VND/EUR. Trong đó, ngân hàng Quốc Tế là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.197 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.658 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro đồng loạt tăng 120 đồng cho cả hai chiều mua - bán lên giao dịch ở mức là 27.400 - 27.500 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1851 USD/EUR, tăng 0,03% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (17/9/2020).

Nguồn: VITIC