Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, Ngân hàng Vietcombank tăng mạnh nhất, tăng 176,23 VND/EUR giá mua tăng 185,22 VND/EUR giá bán, lên mức 26.674,74 - 28.035,19 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 165 VND/EUR giá mua, tăng 167 VND/EUR giá bán, lên mức 27.065 - 27.538 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 100 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.080 - 27.560 VND/EUR.
Techcombank tăng 148 VND/EUR giá mua, tăng 152 VND/EUR giá bán, lên mức 26.868 - 28.080 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 172 VND/EUR giá mua, tăng 176 VND/EUR giá bán, lên mức 27.102 - 27.625 VND/EUR.
Sacombank tăng 96 VND/EUR giá mua, tăng 94 VND/EUR giá bán, lên mức 27.171 - 27.573 VND/EUR.
Vietinbank tăng 89 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.032 - 28.067 VND/EUR.
BIDV tăng 180 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 26.937 - 28.012 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.674,74 -27.171 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.538 - 28.080 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.171 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.538 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 13/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.674,74(+176,23)

26.944,18(+178,01)

28.035,19(+185,22)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.065(+165)

27.174(+166)

27.538(+167)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.080(+100)

27.190(+100)

27.560(+100)

Techcombank (Techcombank)

26.868(+148)

27.078(+150)

28.080(+152)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.102(+172)

27.211(+173)

27.625(+176)

Sacombank (Sacombank)

27.171(+96)

27.271(+96)

27.573(+94)

Vietinbank (Vietinbank)

27.032(+89)

27.057(+89)

28.067(+89)

BIDV (BIDV)

26.937(+180)

27.010(+180)

28.012(+180)

 

Nguồn: VITIC