Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 9,2 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8%, tương ứng giảm 71 triệu USD; nhập khẩu hầng hóa đạt 10,19 tỷ USD, tăng 6,8%, tương ứng tăng 646 triệu USD. Theo kết quả này thì cán cân thương mại hàng hóa của nước ta trong 15 ngày đầu năm 2019 thâm hụt trị giá 993 triệu USD.
Trong nửa đầu tháng 1 năm 2019, xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 4,7%, tương ứng giảm 584 triệu USD. Trong đó, về xuất khẩu giảm 6,3%, tương ứng giảm 415 triệu USD, về nhập khẩu giảm 2,9%, tương ứng giảm 169 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2019 giảm do giảm ở một số mặt hàng như: hàng dệt may giảm 269 triệu USD, tương ứng giảm 17,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 178 triệu USD, tương ứng giảm 14,8%; hàng thủy sản giảm 75 triệu USD, tương ứng giảm 19%; giày dép các loại giảm 55 triệu, tương ứng giảm 6,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 47 triệu USD, tương ứng giảm 6,5%.
Nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 1/2019 giảm so giảm ở các mặt hàng sau: xăng dầu các loại giảm 147 triệu USD, tương ứng giảm 61,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 122 triệu USD, tương ứng giảm 16,4%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 56 triệu USD; tương ứng giảm 29,6%...
Nguồn: Custom.gov.vn