Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,35 tỉ USD, giảm 16,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,35 tỉ USD, giảm hơn 19%. So với cùng kì năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2020 giảm 3,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 1,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,5%.
Tuy nhiên tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 82,94 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng kì năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,45 tỉ USD, tăng hơn 12%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 56,49 tỉ USD (chiếm 68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 1,5%.
Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao như: điện thoại và linh kiện đạt 16,2 tỉ USD, tăng 1,1% so với cùng kì năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,4 tỉ USD, tăng 28,6%; hàng dệt may đạt 8,9 tỉ USD, giảm 5,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,9 tỉ USD, tăng 29,6%; giày dép đạt 5,5 tỉ USD, tăng 1,3%...
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kì năm trước như rau quả đạt 1,3 tỉ USD, giảm 8,7%; cao su đạt 403 triệu USD, giảm 27,5% (lượng giảm 31,7%); hạt tiêu đạt 257 triệu USD, giảm 9,2% (lượng tăng 11,9%).
Một số mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng là cà phê đạt 1,1 tỉ USD, tăng 2,2% (lượng tăng 4,5%); hạt điều đạt 963 triệu USD, tăng gần 6% (lượng tăng 21,5%); gạo đạt 892 triệu USD, tăng 0,2% (lượng giảm 7,9%).
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 20,3 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kì năm trước.
Tiếp đến là Trung Quốc đạt 13,1 tỉ USD, tăng 26,7%. Thị trường EU đạt 10,7 tỉ USD, giảm hơn 8%. Thị trường ASEAN đạt 8,2 tỉ USD, giảm 3,4%. Nhật Bản đạt 6,7 tỉ USD, tăng hơn 10%. Hàn Quốc đạt 6,2 tỉ USD, giảm 0,2%.

Nguồn: Vietnambiz/Kinh tế tiêu dùng