Điều đó sẽ đánh dấu sản lượng giảm 20% so với năm ngoái, khi Brazil sản xuất sản lượng kỷ lục 61,66 triệu bao.
Làm trầm trọng thêm sự sụt giảm này là dự báo mưa khiến sản lượng arabia sụt giảm. Conab, cơ quan phụ trách thống kê nông nghiệp của Brazil cho biết sản lượng cà phê arabia hiện nay đạt 34,47 triệu bao so với gần 37 triệu bao ước tính hồi tháng 5/2019.
Canab đã điều chỉnh nhẹ dự báo sản lượng cà phê rubusta, loại được các nhà sản xuất cà phê hòa tan sử dụng rộng lãi, lên 14,52 triệu bao từ 13,93 triệu bao đã dự báo trong tháng 5/2019.
Dự báo của chính phủ Brazil thấp hơn các cơ quan khác.
Cơ quan tư vấn Safras & Mercado của Brazil ước tính sản lượng vụ 2019 của nước này đạt 58,9 triệu bao, trong khi nhà môi giới và xuất khẩu Comexim dự báo sản lượng đạt 58,2 triệu bao.
Brazil hiện tại trong năm cho sản lượng thấp hơn của chu kỷ sản lượng 2 năm (luân chuyển giữa một năm cho sản lượng cao và một năm cho sản lượng thấp).
Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng kỷ lục trong năm 2020 khi nước này trở lại năm cho sản lượng cao hơn, một yếu tố có thể hạn chế bất kỳ sự sự hồi nào trong giá cà phê toàn cầu.
Tuy nhiên, các hợp tác xã tại Brazil đã bác bỏ khả năng đó, cho biết thời tiết bất thường không thuận lợi cho cây trồng. Nông dân cũng cho biết họ giảm việc chăm sóc cây như sử dụng phân bón bởi giá cà phê thấp.
Báo cáo của Conab trích dẫn việc giảm chăm sóc cây trồng là một trong những lý do để sản lượng giảm trong chu kỳ hiện nay. Cơ quan này sẽ chỉ phát hành ước tính vụ 2020 trong tháng 1/2020.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet