Báo cáo của Tân Hoa Xã sau cuộc họp với các giám đốc công ty được Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc Sasac điều hành, cho biết việc loại bỏ công suất các nhà máy điện đốt than cũng được khuyến khích. Nó cung cấp một mục tiêu riêng biệt 80 triệu tấn than năm nay cho các nhà máy thuộc chính quyền trung ương sở hữu. Trung Quốc là nhà sản xuất than lớn nhất thế giới.
Ủy bản Phát triển và Cải cách Quốc gia NDRC cho biết họ có kế hoạch tạo ra vài công ty khai thác than siêu lớn vào cuối năm 2020, mỗi công ty công suất 100 triệu tấn than mỗi năm.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet