Khoảng 65% trong số 140 công ty năng lượng đã khảo sát tại Texas, nam New Mexico và bắc Louisiana đã báo cáo hoạt động khai thác tăng so với một năm trước. Trong thời điểm đó, giá dầu Mỹ tăng hơn 30% lên 65 USD/thùng.
Khoảng 77% những người trả lời đã báo cáo triển vọng công ty cải thiện, với 80% công ty dịch vụ khai thác dầu đưa ra một cái nhìn tốt hơn cho tương lai.
Hoạt động tăng lên đang làm tăng chi phí, với chỉ số tiền lương và lợi ích của Fed tăng lên 46,5 từ 40,6 trong năm ngoái. Chỉ số chi phí đầu vào của các công ty dịch vụ tăng 14% so với một năm trước và hơn 50% so với quý trước.
Mặc dù chi phí tăng, chỉ số giá đối với dịch vụ khai thác mỏ giảm xuống 35,7 từ mức 44 một năm trước. Chưa tới một nửa công ty báo cáo giá tăng và 10,7% báo cáo giảm.
Trung bình, các công ty cho biết họ cần giá dầu ở mức 52 USD/thùng để có lợi nhuận khoan các giếng dầu mới, cao hơn 2 USD so với mức hòa vốn năm trước. Tại lư vực Permian, các công ty cho biết họ cần giá dầu ở mức 50 USD/thùng, tăng 2 USD so với năm ngoái.
Mức hòa vốn tăng do các công ty trả phí cho đất đai tăng lên. Ngày 28/3, Concho Resources cho biết họ sẽ mua đối thủ RSP Permian trong một hợp đồng trị giá hơn 70.000 USD/mẫu Anh.
Khoảng 20% các công ty báo cáo sự không chắc chắn ngày càng tăng từ quý trước, một phần bởi quyết định áp thuế đối với thép của chính quyền ông Trump.
Chỉ số vốn kinh doanh của nhà sản xuất giảm xuống 42 từ 55,7 một năm trước, một dấu hiệu các nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt có thể đang để ý tới các nhà đầu tư để tăng lợi nhuận hơn là mở rộng việc khoan dầu bằng mọi giá.
Nguồn: VITIC/Reuters