Trong đợt bùng phát virus đầu tiên của Trung Quốc hồi tháng 2/2020, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã thông báo các biện pháp giảm giá điện từ ngày 1/2 tới 30/6/2020.
Trong ngày 28/6/2020, NDRC cho biết các công ty sẽ tiếp tục với giá điện thấp từ 1/7 tới 31/12/2020, do chính phủ giảm chi phí hoạt động cho các công ty và bảo vệ việc làm.
NDRC cho biết “theo hoàn cảnh hiện tại, cơ quan quản lý giá liên quan cần hiểu đầy đủ tầm quan trọng giảm chi phí hoạt động và sản xuất của các công ty, và vai trò trong việc bảo vệ việc làm, kế sinh nhai và các đơn vị trong thị trường”.
Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc tháng 5/2020 tăng lần đầu tiên trong 6 tháng, một phần được hỗ trợ bởi việc nới lỏng áp lực chi phí.
 

Nguồn: VITIC/Reuters