Công ty con - Taas-Yuriakh, nằm ở phía đông Siberia - cung cấp dầu cho đường ống Đông Siberia Thái Bình Dương như một phần của việc pha trộn ESPO.
Theo kế hoạch nạp dầu Taas - Yuriakh nạp 430.000 tấn dầu ESPO từ cảng Kozmino Thái Bình Dương trong giai đoạn tháng 4 tới tháng 6. Họ cho biết việc bảo dưỡng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch cung cấp.
Transneft không đưa thêm chi tiết lý do quyết định dừng vận chuyển dầu này và họ không cho biết tình trạng này kéo dài bao lâu.
Taas-Yuriakh cho dừng cung cấp tạm thời và sẽ khôi phục trong tương lai gần.
Rosneft kiểm soát 50,1% cổ phiếu của công ty con Taas - Yuriakh, trong khi công ty Oil India, Indian Oil và Bharat PetroResources nắm 29,9% và BP chiếm 20%.
Các nguồn tin thương mại tại châu Âu cho biết chất lượng một số dầu của Nga, đáng chú ý là Ural đã xấu đi gần đây do Moscow tăng dầu cung cấp cho Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters