Unipec đã mua khoảng 6,4 triệu thùng dầu mazut với hàm lượng lưu huỳnh 10 ppm tại Singapore trong tháng 2/2020, hay 77,5% trong tổng khối lượng 8,3 triệu thùng đã giao dịch trong tháng này.
Việc nhập khẩu này diễn ra ngay cả khi Trung Quốc tăng cường xuất khẩu nhiên liệu trong những tuần gần đây để bù cho nhu cầu trong nước sụt giảm (khi họ vật lộn với sự bùng phát của virus) không thể ngăn cản được dư thừa ngay cả khi cắt giảm sản lượng lọc dầu.
Unipec đã mua phần lớn các lô hàng này từ PetroChina và Trafigura, bắt đầu ở mức cộng 1 USD/thùng so với báo giá của Singapore vào đầu tháng này, giảm giá mua gần đây nhất là mức cộng 20 US cent trong ngày 25/2.
Công ty kinh doanh này có thể cố gắng tận dụng cơ hội chênh lệch giá và họ có thể vận chuyển phần lớn khối lượng mua gần đây sang Châu Âu. Unipec không bình luận về vấn đề này.
Unipec đã thuê ít nhất 2 tầu lớn SKS Driva và SKS Delta để mang dầu mazut 10 ppm từ Châu Á đến Châu Âu trong tháng 3/2020, theo số liệu của công ty môi giới vận chuyển trụ sở tại Singapore và Refinitiv. Cả hai tàu này mỗi tàu có thể mang tới 90.000 tấn dầu hay khoảng 675.000 thùng.
Cấu trúc thị trường dầu mazut 10 ppm trong năm nay là hợp đồng giao tháng đầu đắt hơn so với những tháng tiếp theo, khiến không kinh tế khi lưu trữ sản phẩm.
Cũng là nhà cung cấp dầu mazut chủ chốt, Unipec trong tháng này đã thắng thầu cung cấp cho tập đoàn Dầu khí Bangladesh sản phẩm dầu trong nửa đầu năm 2020, sau khi chào giá thấp nhất cho 450.000 tấn dầu mazut.
 

Nguồn: VITIC/Reuters