Taha Ghrouda phát ngôn viên của PFG cho biết “họ đã đồng ý mở lại mỏ dầu El Feel”, bổ sung rằng sáng ngày 8/3 PFG sẽ trở lại và sản xuất sẽ được khôi phục.
Một kỹ sư tại mỏ dầu này cũng trả lời Reuters rằng việc chuẩn bị được thực hiện để sản xuất bắt đầu trong ngày hôm nay và một số công nhân gần đó đã trở lại mỏ dầu này.
Mỏ dầu này đã bị đóng cửa và sơ tán sau khi PFG rút khỏi mỏ El Feel để đưa yêu cầu thanh toán và các lợi ích khác. Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia NOC cho biết các thành viên PFG đã đe dọa nhân viên, làm xáo trộn giấy tờ và bắn vào không khí.
NOC đã tuyên bố bất khả kháng về việc nạp dầu thô Mellitah trong ngày 24/2. NOC điều hành mỏ El Feel trong một liên doanh với Eni của Italy. Không có bình luận trực tiếp từ NOC.
Việc thông báo kế hoạch tái khởi động sau khi bắt giữ một chỉ huy cao cấp của PFG từ El Feel, người đã bị bắt giữ tại Tripoli để thẩm vấn.
NOC đã cố gắng kết thúc các mỏ dầu, đường ống và các cảng khắp Libya bằng cách truy tố những người phá hoại. Điếu đó đã đẩy người điều hành PFG ở trong tù bất chấp áp lực thả ông.
Ghrouda phát ngôn viên của PFG cho biết thỏa thuận để khởi động lại mỏ dầu được giám đốc PFG, Idris Bukhamada quyết định và một ủy ban quân sự đã được thành lập để theo dõi yêu của của những người bảo vệ.
Việc khởi động lại mỏ dầu sẽ khôi phục sản lượng của Libya lên mức gần đây hơn 1 triệu thùng/ngày, sau khi dừng mỏ El Feel và mỏ Sharara gần đó đã làm lung lay niềm tin một phần nhưng sự phục sản lượng của Libya ổn định kể từ năm 2016.
Mỏ Sharara sản xuất khoảng 300.000 thùng/ngày mở cửa lại bình thường vào hôm 7/3, hai ngày sau khi đóng trong 24 giờ.
Nguồn: VITIC/Reuters