Dầu mỏ chiếm 92,8% tổng doanh thu của quốc gia này. Doanh thu từ phí ngoại hối ở mức 11,1 tỷ dinar. Ngân hàng này cũng liệt kê biểu đồ phân bổ 2,096 tỷ USD cho công ty dầu quốc doanh NOC.
Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya (GNA) tại Tripoli trong tháng 9/2018 đã áp đặt phí giao dịch ngoại tệ 183%, phá giá một cách hiệu quả đồng dinar của Libya, trong một nỗ lực thu hẹp tỷ lệ chênh lệch giữa thị trường chính thức và chợ đen.
Lương của nhân viên khu vực công chiếm 55,6% trong tổng chi tiêu 9,9 tỷ dinar nửa đầu năm 2019, trong khi trợ cấp chiếm 19,4% tổng ước tính chi tiêu của nhà nước 3,483 tỷ dinar.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet