Haftar bị lôi kéo trong xung đột với chính phủ được quốc tế công nhận tại Tripoli và đang cố gắng chiếm thủ đô bằng vũ lực kể từ tháng 4/2019.
Bộ lạc và lực lượng trung thành với Haftar đóng cửa tất cả các cảng miền đông và các mỏ dầu lớn trong tháng trước trong một trò chơi quyền lực, một phần hỗn loạn tại Libya kể từ khi lật đổ Muammar Gaddafi trong năm 2011.
Việc phong tỏa dầu mỏ đã gây ra tổn thất hơn 2,5 tỷ dinar Libya (1,78 tỷ USD), theo ngân ngàn trung ương trụ sở tại Tripoli. Ngân hàng này cho biết họ không phải thanh toán bất kỳ khoản lương công khai nào trong tháng trước. Ngân hàng này làm việc chủ yếu với chính phủ Tripoli nhưng cũng thanh toán một số lương ở miền đông Libya dưới sự kiểm soát của Libya.
Nguồn thu nhập lớn nhất trong tháng 1/2020 là phí giao dịch tiền tệ, mang lại 2,319 tỷ dinar. Thuế thu về 53 triệu dinar và thuế hải quan là 8 triệu dinar.
 

Nguồn: VITIC/Reuters