Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2021 được điều chỉnh tăng 0,04 triệu thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước đạt trung bình 11,42 triệu thùng/ngày, tăng 0,14 triệu thùng/ngày so với năm 2020. Số liệu này gồm cả khí ngưng tụ, dự kiến đạt trung bình 0,8 triệu thùng/ngày.
Dầu đá phiến có thể tăng nhẹ 0,07 triệu thùng/ngày so với năm trước đạt trung bình 7,37 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng từ Vịnh Mexico dự báo tăng 0,14 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt trung bình 1,78 triệu thùng/ngày.
Lượng dầu thô trên đất liền dự kiến tiếp tục sụt giảm, giảm 0,07 triệu thùng/ngày xuống trung bình 2,27 triệu thùng/ngày.
Không giống như sự tăng vốn đầu tư mạnh mẽ trong hai năm qua, chi tiêu cho E&P của ngành dầu mỏ thấp hơn so với vốn đầu tư cao hơn được phân bổ để thúc đẩy sản xuất khí tự nhiên, dẫn đến sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc vẫn ổn định trong năm 2021 đạt trung bình 4,16 triệu thùng/ngày.
Trong năm 2021, các nhà sản xuất ở Nga đối mặt với thách thức tăng thuế. Do đó nguồn cung dầu mỏ của Nga (chủ yếu do điều chính sản xuất dầu thô cho năm 2021) được điều chỉnh giảm 67 nghìn thùng/ngày và dự báo giảm 0,21 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt trung bình 10,21 triệu thùng/ngày.

Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021

ĐVT:  triệu thùng/ngày

 

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Quý 3/2021

Quý 4/2021

2021

+/- 21/120

Châu Mỹ

24,43

24,60

25,67

26,50

25,31

0,61

Châu Âu

4,01

3,92

3,96

4,15

4,01

0,12

Châu Á Thái Bình Dương

0,55

0,53

0,54

0,53

0,53

-0,01

Tổng OECD

28,98

29,05

30,16

31,18

29,85

0,72

Trung Quốc

4,16

4,14

4,14

4,19

4,16

0,0

Ấn Độ

0,76

0,76

0,75

0,74

0,75

-0,02

Các nước Châu Á khác

2,50

2,51

2,51

2,50

2,50

-0,03

Mỹ La Tinh

6,26

6,35

6,33

6,50

6,36

0,29

Trung Đông

3,19

3,22

3,25

3,26

3,23

0,06

Châu Phi

1,38

1,39

1,38

1,36

1,38

-0,08

Các nước Châu Âu – Á

12,84

13,12

13,22

13,21

13,10

-0,23

Tổng cộng khu vực ngoài OECD

31,09

31,49

31,58

31,77

31,48

-0,01

Tổng nguồn cung của các nước không thuộc OPEC

62,27

62,74

63,94

65,15

63,53

0,85

 

Nguồn: VITIC/Opec