Dự trữ dầu thô giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/10/2019, so với dự đoán của giới phân tích tăng 2,2 triệu thùng.
Nguyên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu tăng 429.000 thùng. Công suất lọc dầu tăng 2,1 điểm phần trăm.
Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData nói cao điểm của việc bảo dưỡng lùi dần, với hoạt động lọc dầu tăng và nhập khẩu ròng sẽ thấp. Giá dầu tăng sau khi số liệu này được báo cáo.
Cũng hỗ trợ giá, nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 873.000 thùng/ngày trong tuần trước xuống mức thấp nhất trong ghi nhận. Xuất khẩu tăng khoảng 435.000 thùng/ngày lên gần kỷ lục 3,7 triệu thùng/ngày.
Tony Headrick, nhà phân tích thị trưởng năng lượng tại CHS Hedging LLC nói “thị trường đang dự đoán xuất khẩu dầu thô sẽ ở mức mạnh. Mỹ sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống thiếu hụt nguồn cung từ xuất khẩu vì thế cũng tôi có thể dự kiến vẫn mạnh”.
Dự trữ xăng giảm 3,1 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters giảm 2,3 triệu thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,7 triệu thùng, so với dự đoán giảm 2,8 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI tăng 1,5 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters