Dự trữ dầu thô tăng 1,6 triệu thùng trong tuần tính tới 23/3 trong khi giới phân tích dự đoán giảm 287.000 thùng. Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu kỳ hạn của Mỹ tăng 1,8 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Bob Yawger, giám đốc mặt hàng năng lượng kỳ hạn tại Mizuho cho biết “đây là một tuần nhập khẩu lớn, và đã tăng hơn 1 triệu thùng/ngày. Vì thế đó là lý do tồn kho tăng”.
Sản lượng dầu thô cũng tăng 26.000 thùng/ngày trong tuần trước, đạt mức cao kỷ lục 10,433 triệu thùng/ngày.
Hoạt động lọc dầu tăng 18.000 thùng/ngày và công suất lọc dầu tăng 0,6 điểm phần trăm lên 92,3% tổng công suất.
Dự trữ xăng giảm 3,5 triệu thùng so với giới phân tích dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 2 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất gồm cả dầu diesel và dầu sưởi giảm 2,1 triệu thùng, trong khi dự đoán giảm 1,6 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters