Dự trữ dầu thô giảm 2,7 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 16/8/2019, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1,9 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 2,5 triệu thùng, giảm tuần thứ 7 liên tiếp. Ở mức 42,3 triệu thùng, dự trữ ở Cushing là thấp nhất kể từ tháng 2/2019, do việc khởi động đường ống từ khu vực Permian tới Bờ vịnh Mỹ là giảm lượng dầu tới Cushing.
John Kilduff, khách hàng thuộc quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital Management cho biết báo cáo này hỗ trợ với dự trữ dầu thô tổng thể giảm và việc tiếp tục giảm ở kho cảng Cushing (là một xu hướng cần được giám sát).
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 616.000 thùng/ngày trong tuần trước và sản lượng dầu thô ổn định ở mức 12,3 triệu thùng/ngày.
Nguyên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu tăng 400.000 thùng/ngày. Công suất nhà máy lọc dầu tăng 1,1 điểm phần trăm lên 95,9% tổng công suất. Dự trữ xăng tăng 312.000 thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters tăng 169.000 thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,6 triệu thùng, so với dự đoán tăng 314.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet