Dự trữ dầu thô giảm 1,1 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 13/12 xuống 446,8 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 1,3 triệu đồng.
Giá dầu tăng khi báo cáo này mâu thuẫn với số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (chỉ ra dự trữ dầu thô tăng).
Nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu giảm 35.000 thùng trong tuần trước. Công suất lọc dầu không đổi.
Dự trữ xăng của Mỹ tăng 2,5 triệu thùng trong tuần trước lên 237,3 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 3/2019, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters tăng 2,2 triệu thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 1,5 triệu thùng lên 125,1 triệu thùng, so với dự đoán tăng 312.000 thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 541.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 265.000 thùng trong tuần trước.
 

Nguồn: VITIC/Reuters