Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên kỷ lục 13 triệu thùng/ngày trong tuần này.
Tồn trữ dầu thô giảm 2,5 triệu thùng trong tuần trước, mạnh hơn nhiều so với 474.000 thùng các nhà phân tích dự đoán trong thăm dò của Reuters, xuống 428,5 triệu thùng. Dầu thô và các sản phẩm kỳ hạn trở lại tiêu cực sau số liệu này.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI tăng 342.000 thùng trong tuần trước.
Nguyên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu tăng 76.000 thùng/ngày trong tuần trước. Hoạt động lọc dầu giảm 0,8 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng của Mỹ tăng 6,7 triệu thùng trong tuần này lên 258,3 triệu thùng, so với giới phân tích trong thăm dò của Reuters dự đoán tăng 3,4 triệu thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 8,2 triệu thùng lên 147,2 triệu thùng, so với dự đoán tăng 1,2 triệu thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 595.000 thùng/ngày trong tuần trước.

Nguồn: VITIC/Reuters