Các nhà phân tích dự kiến giá khí tại kho cảng Henry ở Louisiana sẽ giảm xuống 2,33 USD/mmBtu, mức thấp nhất kể từ năm 1999, do sản lượng gần kỷ lục và dự trữ dồi dào làm giảm lo lắng về giá kỳ hạn tăng đột biến và nguồn cung thiếu hụt.
Trong năm 2019, giá trung bình giảm 18% xuống 2,57 USD/mmBtu từ mức cao 4 năm tại 3,15 USD trong năm 2018, so với 2,77 USD mức trung bình 5 năm (2015-19) và 3,31 USD mức trung bình trong 10 năm (2010-19). Trong năm 1999, giá khí đạt trung bình 2,27 USD/mmBtu.
EIA dự báo sản lượng khí khô sẽ tăng 1,9% mỗi năm từ năm 2020 tới năm 2025 thấp hơn so với mức tăng trung bình 5,1% từ năm 2015 tới năm 2020. Vào năm 2050, EIA dự kiến sản lượng khí đạt trung bình 123,3 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) tăng từ hoảng 92 bcfd trong năm 2019.
Một tỷ feet khối khí là đủ nhiên liệu cho khoảng 5 triệu hộ gia đình Mỹ một ngày.
Hầu hết sản lượng bổ sung đó sẽ đến từ các mỏ đá phiến Marcellus và Utica tại Pennsylvania, Ohio và Tây Virginia, và khí đồng hành từ các mỏ dầu như Permian tại Texas và New Mexico.
EIA dự báo sản lượng khí, không tính xuất khẩu sẽ chậm lại sau năm 2020 và vẫn tương đối ổn định tới năm 2030 do tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp chậm hơn và sự sụt giảm trong lĩnh vực điện. Vào năm 2050, EIA dự kiến tiêu thụ khí đạt trung bình 100 bcfd tăng từ khoảng 85,3 bcfd trong năm 2019.
Xuất khẩu của Mỹ dự kiến tăng lên khoảng 27 bcfd vào năm 2030 và vẫn gần mức đó tới năm 2050. Xuất khẩu năm 2050 gồm khoảng 15,9 bcfd khí tự nhiên lỏng (LNG), 8,2 bcfd xuất khẩu qua đường ống sang Mexico và 3,4 bcfd qua đường ống sang Canada.
EIA dự kiến năng lượng tái tạo sẽ vượt qua khí đốt là nhiên liệu chính của nhà máy điện ở Mỹ vào năm 2050. Khí đốt đã thay thế than là nguồn ưu thế nhất kể từ năm 2016.
Cơ quan này dự kiến tỷ trọng khí sẽ giảm xuống 36% trong năm 2050 từ 37% trong năm 2019.
Trong khi đó tỷ trọng nhiên liệu tái tạo trong ngành điện sẽ tăng lên 38% vào năm 2050 từ 19% trong năm 2019. Các nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất sẽ là năng lượng mặt trời, năng lượng gió và thủy điện.
Tỷ trọng điện hạt nhân dự kiến giảm từ khoảng 19% trong năm 2019 xuống 12% vào năm 2050, trong khi than sẽ giảm từ khoảng 24% trong năm 2019 xuống 13% trong năm 2050.
 

Nguồn: VITIC/Reuters