Sản lượng trong năm 2021 dự báo tăng 410.000 thùng/ngày lên 13,71 triệu thùng/ngày.
Linda Capuano, nhà quản trị của EIA cho biết “chúng tôi dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt cao kỷ lục trong năm 2020 và 2021, thúc đẩy chủ yếu bởi sản lượng tăng tại khu vực Permian thuộc Texas và New Mexico”. “Nguồn cung dầu và tiêu thụ toàn cầu đều được dự đoán tăng trong năm 2020, với nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài OPEC, đặc biệt là Mỹ, Na Uy, Brazil và Canada, tăng nhiều hơn bù cho sự sụt giảm sản lượng từ OPEC”.
Sự bùng nổ dầu đá phiến đã khiến Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự kiến chậm lại trong năm tới do các nhà sản xuất dầu Mỹ tuân theo kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới năm thứ hai liên tiếp trong năm 2020.
Trong năm 2019, số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai có năm sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2016, do các công ty thăm dò và khai thác độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi các cổ đông tìm kiếm thu nhập tốt hơn khi giá năng lượng thấp.
Trong năm 2020, cơ quan này dự kiến nhu cầu dầu khí và các nhiên liệu lỏng khác của Mỹ tăng 160.000 thùng/ngày lên 20,64 triệu thùng/ngày, thấp hơn dự báo trước đó tăng 170.000 thùng/ngày lên 20,75 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu dự kiến tăng 70.000 thùng/ngày lên 20,71 triệu thùng/ngày trong năm 2021.
 

Nguồn: VITIC/Reuters