Sản lượng tại khu vực lớn nhất, lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico dự kiến tăng 48.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục mới 4,74 triệu thùng/ngày, tăng ít nhất kể từ tháng 7/2019.
Sản lượng từ Bắc Dakota và khu vực Bakken thuộc Montana dự kiến tăng khoàng 3.000 thùng/ngày lên đỉnh cao mới khoảng 1,53 triệu thùng/ngày. Mức tăng đó sẽ là sự gia tăng thấp nhất kể từ khi sản lượng từ khu vực này sụt giảm trong tháng 9/2019.
Cơ quan EIA dự báo sản lượng sụt giảm tại lưu vực Eagle Ford và Anadarko. Các khu vực Permian và Bakken là động lực lớn nhất cho sự bùng nổ dầu đá phiến, đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại do các nhà sản xuất dầu độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới và hoàn thành giếng khoan và tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, đã sụt giảm kỷ lục 12 tháng liên tiếp.
Ngoài ra, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại các lưu vực đá phiến lớn dự kiến tăng lên kỷ lục 85,6 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 1/2019.
Số liệu đó sẽ tăng ít hơn 0,1 bcfd so với dự báo trong tháng 12/2019, tăng một tháng ít nhất kể từ tháng 1/2019 khi sản lượng tại các lưu vực đá phiến sụt giảm.
Tăng trưởng đang chậm lại khi số lượng các giàn khoan tại mỗi khu vực sụt giảm kể từ đầu năm nay.
Sản lượng tại Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của Mỹ có thể giảm chưa tới 0,1 bcfd xuống 33,4 bcfd trong tháng 1/2019 từ mức kỷ lục 33,5 bcfd trong tháng 12/2019.
Hầu hết sự gia tăng là tại Permian, nơi sản lượng khí dự kiến tăng 0,2 bcfd lên kỷ lục 17,1 bcfd trong tháng 1/2019.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.069 giếng, ít nhất kể từ tháng 11/2017, và hoàn thành 1.200 giếng tại lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 11/2019, để lại tổng số giếng khoan chưa hoàn thành giảm 131 giếng xuống 7.574 giếng, thấp nhất kể từ tháng 10/2018.

Nguồn: VITIC/Reuters