Khu vực có dự báo thay đổi lớn nhất là lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự kiến tăng 43.000 thùng/ngày lên kỷ lục 4,024 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2019.
Một cuộc cách mạng dầu đá phiến đã hỗ trợ Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga. Tổng thể sản lượng dầu thô hàng tuần của quốc gia này tăng lên cao kỷ lục 11,9 triệu thùng/ngày.
Sản lượng tăng tại Permian (khu vực dầu lớn nhất của Mỹ) và Bakken dẫn tới tổng sản lượng tại quốc gia này trong năm qua.
Tại khu vực Bakken thuộc Bắc Dakota, sản lượng dầu đá phiến ước tính tăng khoảng 13.000 thùng/ngày lên kỷ lục 1,45 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2019. Tại khu vực Eagle Ford sản lượng dự kiến tăng 9.000 thùng/ngày lên khoảng 1,44 triệu thùng/ngày, sản lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2016.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự đoán tăng lên kỷ lục 77,9 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 3/2019. Số liệu đó sẽ tăng hơn 0,8 bcfd so với dự báo tháng 2/2019 và đánh dấu tháng tăng thứ 14 liên tiếp. Sản lượng khí đạt khoảng 65,5 bcfd trong tháng 3/2018.
EIA dự đoán sản lượng khí sẽ tăng tại tất cả các lưu vực đá phiến lớn trong tháng 3/2019. Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của quốc gia này, có thể tăng hơn 0,3 bcfd lên mức cao kỷ lục 31,6 bcfd trong tháng 3/2019. Sản lượng tại Appalachia là 26,9 bcfd trong cùng tháng một năm trước.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.453 giếng và hoàn thành 1.246 giếng tại các khu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 1/2019, để tổng số giêngs khoan chưa hoàng thành tăng 207 giàn lên mức cao kỷ lục 8.798 giếng.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet