Tuy nhiên, sản lượng dự kiến vẫn ổn định hay giảm tại 6 trong 7 khu vực đá phiến chủ chốt. Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại lưu vực đá phiến lớn nhất dự kiến giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 3/2020, giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2019.
Khu vực Permian và Bakken là nơi bùng nổ dầu đá phiến lớn nhất đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại do các nhà sản xuất độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới và hoàn thành giếng khoan để tập trung nhiều hơn vào cải thiện lợi nhuận.
Sản lượng dầu tại khu vực lớn nhất, lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico, dự kiến tăng 39.000 thùng/ngày lên kỷ lục mới 4,86 triệu thùng/ngày, tăng một tháng ít nhất kể từ tháng 9/2019.
Sản lượng từ Bắc Dakota và khu vực Bakken của Montana dự kiến giảm khoảng 2.000 thùng/ngày (giảm tháng thứ 4 liên tiếp) xuống khoảng 1,47 triệu thùng/ngày.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ từ lưu vực đá phiến dự kiến giảm khoảng 0,2 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) xuống 85,4 bcfd trong tháng 3/2020.
Sản lượng khí tại khu vực Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất nước Mỹ, có thể giảm 0,2 bcfd xuống 33,13 bcfd trong tháng 3/2020. Số liệu đó sẽ đánh dấu tháng sụt giảm thứ 4 liên tiếp.
Tại Permian, sản lượng khí dự kiến tăng vọt khoảng 0,2 bcfd lên kỷ lục mới 17 bcfd trong tháng 3/2020.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.014 giếng - thấp nhất kể từ tháng 6/2017 - và hoàn thành 1.048 giếng tại các lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 1/2020, đưa tổng số giếng khoan chưa hoàn thành giảm 34 giếng xuống 7.682 giếng, thấp nhất kể từ tháng 11/2018.
 

Nguồn: VITIC/Reuters