Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới do sự phát triển về công nghệ khiến sản lượng dầu đá phiến tăng.
Sản lượng dầu tại Texas tăng 72.000 thùng/ngày trong tháng 9/2019, trong khi sản lượng tại Bắc Dakota và Vịnh Mexico giảm trong tháng này. Sản lượng cũng tăng tại Oklahoma và Alaska.
Nhu cầu xăng của Mỹ giảm 652.000 thùng/ngày trong tháng này xuống 9,2 triệu thùng/ngày. Nhu cầu sản phẩm chưng cất của Mỹ gồm dầu diesel giảm 87.000 thùng/ngày xuống 3,9 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên hàng tháng tại 48 tiểu bang tăng lên mức cao kỷ lục 104,8 tỷ feet khỗi mỗi ngày (bcfd) trong tháng 9/2019 từ kỷ lục trước đó trong tháng 8/2019 tại 104,2 bcfd.
Tại Texas, bang sản xuất khí lớn nhất, sản lượng tăng 1% lên kỷ lục mới 29 bcfd trong tháng 9/2019.
Tại Pennsylvania, bang sản xuất khí lớn thứ 2 thế giới, sản lượng tăng 0,1% lên kỷ lục 19,24 bcfd trong tháng 9/2019 từ cao kỷ lục 19,22 bcfd trong tháng 8/2019.
Nguồn: VITIC/Reuters