Chỉ số vận chuyển đối với tàu LR có thể mang 55.000 tấn được gọi là TC5, tăng lên 205 Worldscale (W) (worldscale là một công cụ sử dụng tính toán cước phí) trong ngày 2/4/2020, cao nhất kể từ cuối năm 2008.
Ít nhất 12 tàu chở dầu, gồm một siêu tàu đã được thuê trước trong những ngày gần đây để lưu trữ sản phẩm, vì việc phong tỏa để hạn chế sự lây lan của virus corona đã phá vỡ nhu cầu trên thế giới và ảnh hưởng tới một nửa dân số trên toàn cầu.
Giá cước cho tàu LR lớn hơn mang 75.000 tấn sản phẩm trong cùng tuyến đã tăng lên 198W, cao nhất kể từ tháng 10/2019.
Bất chấp giá cước đang tăng, một khối lượng lớn naphtha được dự kiến từ Châu Âu và Địa Trung Hải tới Châu Á trong tháng tới.
 

Nguồn: VITIC/Reuters