Giá trung bình mặt hàng LNG kỳ hạn tháng 8/2020 giao tới thị trường Bắc Á ngày 10/7 ở mức 2,2 USD/mmBtu, tương tự như tuần trước đó.
Mặc dù giá thấp nhưng nhu cầu đối với mặt hàng này không nhiều vì nhà đầu tư biết rằng nguồn cung trên thế giới đang dồi dào. Do đó, mức tồn trữ ở Châu Á hiện còn rất ít, và các hợp đồng kỳ hạn xa có khối lượng chủ yếu cũng chỉ ở mức đủ đáp ứng nhu cầu.
 

Nguồn: VITIC/Reuters