Giá than kỳ hạn tăng vọt lên 689,8 NDT (104,26 USD)/tấn, vượt mức cao trước đó 688,8 NDT thiết lập một tuần trước. Giá than nhiệt giao ngay ngoài cảng Newcastle của Australia cũng tăng.
Sự gia tăng đến sau khi tuần trước Bắc Kinh bị buộc phải trì hoãn đưa hàng triệu hộ gia đình chuyển sang sử dụng sưởi điện hay khí đốt do khủng hoảng nguồn cung khí đốt, nói rằng mọi người có thể trở lại sưởi than nếu cần.
Vào ngày 11/12, truyền thông nhà nước đã báo cáo rằng Bắc Kinh sẽ khởi động lại một nhà máy điện đốt than để giúp giảm sự thiếu hụt khí đốt.
Xu Bo, nhà phân tích tại Haitong Futures cho biết nhu cầu than được dự kiến tăng do việc rút lại chính sách gần đây của Bắc Kinh, sẽ giúp hỗ trợ giá than.
Theo số liệu từ công ty tư vấn Mysteel tồn kho than tại 6 nhà máy điện đốt than chủ chốt giảm xuống mức thấp nhất kể từ 31/10, tại 11,82 triệu tấn vào ngày 8/12. Tồn kho than tại các cảng miền bắc Trung Quốc cũng giảm kể từ mùa đông bắt đầu vào giữa tháng 11.
Mùa đông thường là giai đoạn bận rộn nhất đối với các nhà máy điện đốt than, chiếm đa số nhà máy điện của nước này. Nhưng năm nay các khu vực ở miền bắc Trung Quốc đang thúc đẩy năng lượng sạch như khí đốt, năng lượng tái tạo, như một phần nỗ lực của Bắc Kinh để hạn chế khí thải.
Giá khí tự nhiên hóa lỏng trong nước LNG cũng tăng vọt do nhu cầu sưởi tăng vọt trong bối cảnh nhiệt độ âm ở miền bắc.
Giá LNG đã tăng vọt hơn 70% kể từ mùa đông bắt đầu giữa tháng 11, chủ yếu bởi sự thúc đẩy mạnh mẽ của Bắc Kinh chuyển hàng triệu hộ gia đình sang sử dụng sưởi khí đốt và điện từ sưởi than. Giá đã vượt 8.000 NDT/tấn vào tuần trước.
Bốn cơ quan chính phủ trung ương, gồm Ủy ban Cải tổ và Phát triển Quốc gia và Bộ Bảo vệ Môi trường sẽ cử đoàn kiểm tra tới 11 tỉnh miền bắc Trung Quốc để đảm bảo các hộ gia đình có nhiệt sưởi trong mùa đông.
Nguồn: VITIC/Reuters