Các nhà sản xuất mà Goldman theo dõi đã tăng phòng hộ dầu mỏ của họ trong năm 2018 lên 48% theo kết quả quý 4 của các công ty, tăng từ 30% trong quý 3.
Hầu hết các công ty thăm dò và sản xuất của Mỹ đã phòng hộ từ 50 - 60 USD/thùng cho năm 2018, thấp hơn dự báo giá dầu 72,5 USD/thùng của Goldman.
Ngân hàng đầu tư này cho biết “chúng tôi tin tưởng các nhà sản xuất có thể tiếp tục chiến thuật bổ sung phòng hộ dầu mỏ trong tương lai để giảm nhẹ sự biến động của giá dầu trong năm 2018, và các nhà sản xuất đã bắt đầu bổ sung phòng hộ năm 2019”.
Các nhà sản xuất đã phòng hộ khoảng 9% sản lượng dầu mỏ của năm tới ở mức giá trung bình khoảng 58 USD/thùng.
Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đạt trung bình gần 63 USD/thùng từ đầu năm tới nay, so với giá trung bình 50,85 USD/thùng trong năm 2017 và 43,47 USD/thùng trong năm 2016.
Trong khi đó việc phòng hộ khí tự nhiên năm 2018 là 47%, cao hơn nhẹ mức 44% trung bình theo mùa trong năm 5.
Nguồn: VITIC/Reuters