Mohammad Barkindo đã cho biết đạt được thỏa thuận cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày, mức giảm giá hiệu quả cho các thành viên là 3,02%. Số liệu này cao hơn so với 2,5% đã bàn luận ban đầu do OPEC tìm cách điều chỉnh với Iran, Libya và Venezuela, những quốc gia được miễn trừ khỏi yêu cầu cắt giảm. Ông khen gợi Saudi Arabia đã cam kết cắt giảm xuống 10,2 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2018, giảm nhiều hơn so với được phân bổ.
Các nguồn tin cho biết ban đầu OPEC không công bố hạn ngạch riêng từng nước. Barkindo đã nói với các thành viên trong một lá thư “vì lợi ích của sự cởi mở và minh bạch và để hỗ trợ tâm lý và niềm tin thị trường, điều quan trọng là công khai những điều chỉnh sản lượng này”.
Ban thư ký của OPEC dự định công bố bảng hạn ngạch dưới đây vào cuối tuần này.
Điều chỉnh này dựa trên cuộc họp thứ 175 của OPEC và cuộc họp thứ 5 của Bộ trưởng trong và ngoai OPEC, có hiệu quả từ tháng 1/2019.
Bảng phân bổ hạn ngạch cắt giảm của OPEC+ (đvt nghìn thùng/ngày)

Bảng phân bổ hạn ngạch cắt giảm của OPEC+ (đvt nghìn thùng/ngày)

 

 

Sản lượng tham chiếu*

Khối lượng điều chỉnh

Mức sản lượng

Algeria

1.057

-32

1.025

Angola

1.528

-47

1.481

Congo

325

-10

315

Ecuador

524

-16

508

Eq. Guinea

127

-4

123

Gabon

187

-6

181

Iraq

4.653

-141

4.512

Kuwait

2.809

-85

2.724

Nigeria

1.738

-53

1.685

Saudi Arabia

10.633

-322

10.331

UAE

3.168

-96

3.072

Azerbaijan

796

-20

776

Bahrain

227

-5

222

Brunei

131

-3

128

Kazakhstan

1.900

-40

1.860

Malaysia

627

-15

612

Mexico

2.017

-40

1.977

Oman

995

-25

970

Nga

11.421

-230

11.191

Sudan

74

-2

72

Nam Sudan

132

-3

129

Tổng OPEC

26.749

-812

25.937

10 nước ngoài OPEC

18.320

-383

17.937

Tổng OPEC+

45.069

-1.195

43.874

* Sản lượng tham chiếu là mức sản lượng tháng 10/2018 ngoại trừ Kuwait, Azerbaijan và Kazakhstan

Nguồn: VITIC/Reuters

 

 

Nguồn: Vinanet